Altan

Brand: Altaner.dk ApS

Fødevare industri


Fra idé til færdig produkt...

Hos Vestbjerg Smede- & Maskinfabrik ApS fremstiller vi også maskiner og interieur til den øvrige industri.

 

Se kontrolrapport
Overensstemmelseserklæring
i forbindelse med
fremstilling af produkter i rustfri stål
til fødevareindustri

 

Hjallerup, den 23. august 2016

 

Udbyder:

Vestbjerg Smede- & Maskinværksted ApS
Gørtlervej 22
9380 Vestbjerg

Sporbarhed:

Vi garanterer at alt der leveres fra os, til brug i fødevareindustrien, har fuld sporbarhed.
Vores faktura eller projektnummer vil være tilstrækkeligt for at spore matrialet.

Deklaration:

Vi garanterer at vi overholder følgende bekendtgørelse og forordninger
579/2011
1935/2004
2023/2006

Brug:

Vores produkter i rustfrit stål er egnet til almen brug i fødevareindustrien.

 

Med venlig hilsen

Jan Lildal

_______________________________________________________________________________________________________________________

Kvalitetsmanual / Egenkontrol
ved brug af rustfrit stål i
fødevareindustrien:

 

Hjallerup, den 20. september 2016

 

Fødevarekontaktmatrialer:

Maskiner til forarbejdning, (fx hurtighakkere), alle dele af procesudstyr er omfattet, i det omfang delene kommer i kontakt med fødevarerne.

 

Modtagelseskontrol:

Der bliver udført modtagelseskontrol som dokumenteres på følgeseddel.

Modtagelseskontrol skal bl.a sikre:

  • at der ikke er synlige defekter og urenheder på det leverede matriale. Dette kan senere give problemer i procesudstyret hvor disse urenheder samler sig.

  • At matrialet er leveret i den aftalte kvalitet, og at der medfølger matrialecertifikater, der dokumentere dette.

  • At overflader der er i kontakt med produktet er fri for ridser, huller, porøsitet og andre fejl der viser sig som fordybninger i overfladen.

 

Certifikater:

Stålet dokumenteres af et certifikat

 

Bejdsning:

Hvis overfladen er farvet pga. svejsning, så bør overfladen efterfølgende bejdses.

 

Design af konstruktionen:

Tilstedeværelsen af spalter og områder med nulighed for aflejringer medfører risiko for spaltekorrosion. I mange applikationer indenfor fødevareindustrien er der stillet specielle krav til konstruktionen, således at den er rengøringsvenlig. Det medfører samtidig krav om, at der ikke må være spalter og "døde ender" til stede i konstruktionen.

Sporbarhed:

Vi garanterer at alt det leverede fra os til brug i fødevareindustrien, har fuld sporbahed et led frem og et led tilbag. Vores faktura eller projektnummer vil være tilstrækelig til at spore matrialet.

 

Tilbagetrækning:

Tilbagetrækning af varer kan ske fra time til time, dog senest fra dag til dag.

Send E-mail og ring til kunde så meddelelsen om tilbagetrækningnår aftager hurtigst muligt. Husk at bede modtageren om en tilbagemelding.

Kontakt fødevarestyrelsen hurtigst muligt om tilbagetrækningen. Fødevarestyrelsen skjal kontaktes på hjemmesiden www.fvst.dk. Brug kontaktformularen til tilbagetrækning. Udenfor fødevarestyrelsens normale åbningstid kan du kontakte fødevarevagten.

Al dokumentation for tilbagetrækning skal gemmes.

 

Med venlig hilsen

Jan Lildal